Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều 03/6/2021, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Chi ủy các Chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị – xã hội.


Hội nghị được nghe đồng chí Lê Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa truyền đạt những điểm chính, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Lê Hải Quân nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là:: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị


Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội. Đồng chí cũng đã tập trung, phân tích truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Đồng chí Lê Văn Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Bệnh viện đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu Ban chi ủy các chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, Ban Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở các nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu các Chi bộ vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm Chi bộ mình, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng và phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu đạt Bệnh viện tuyến cuối về khám bệnh, chữa bệnh của khu vực, từng bước đạt tiêu chí Bệnh viện hạng đặc biệt; góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Bài và ảnh: Phòng CTXH

 

Liên hệ nhanh