Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết…

Chiều 10/12/2019, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW; Các Kết luận của Bộ Chính trị: Chỉ thị số 37-CT/TW và Chỉ thị số  38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII).Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chi ủy các Chi bộ , đảng viên, viên chức có trình độ đại học trở lên.

 

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung. Cụ thể, bao gồm các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 36-CT/TW Ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Các Kết luận của Bộ Chính trị: Kết luận số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Kết luận số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII) ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Hoài Phương – Phí Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Bệnh viện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự truyền đạt hiệu quả của Báo cáo viên và sự tập trung nghiên cứu của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí yêu cầu Ban Chi ủy, Bí thư các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Chi bộ mình đảm bảo các yêu cầu: Triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp. Trên cơ sở các nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị, đồng chí yêu cầu các Chi bộ vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm Chi bộ mình, đồng thời cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, những việc lâu dài để từ đó có giải pháp tổ chức nhiệm vụ được giao; có lộ trình cụ thể cho từng việc. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường công tác kiểm tra. Việc triển khai thực hiện các nội dung của các văn bản trên cần được lồng nghép với các văn bản, quy định khác của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau, giúp các ngành, đoàn thể, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Tổ Công tác xã hội

 

Liên hệ nhanh