Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thức XX

Sáng 18/11, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thức XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chi ủy các Chi bộ, Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và 30% đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Hội nghị được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an thông tin về tình hình thời sự thế giới, trong nước và mội số vấn đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

  

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

 

Các  Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Sau khi được học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, đồng chí Lê Văn Sỹ – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Chi bộ và toàn thể  đảng viên trong Đảng bộ căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn được giao; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả nhằm quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

                                                                                       Phòng CTXH

 

Liên hệ nhanh