Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng

 

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Chi ủy các Chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị – xã hội đã tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

 

Các đại biểu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

 

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021

 

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Các đại biểu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội nghị

 

Xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, vì vậy trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. 100% các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện sâu rộng chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

 

Phát biểu chỉ đạo các Chi bộ tại Hội nghị, BsCKII Lê Văn Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đề nghị cán bộ, đảng viên, nhất là Ban chi ủy, Ban Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua trong toàn Bệnh viện nhằm tạo sự lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, hăng hái thi đua lao động, phục vụ người bệnh; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động tại Bệnh viện; thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Bài và ảnh: Phòng CTXH

 

 

Liên hệ nhanh