Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Quy định của BCH Trung ương, các Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII

Ngày 19-8, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh  tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các Nghị quyết, Quyết định của của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 652 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với tổng số 35.965 đại biểu tham dự.


Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội.


 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Để đưa nhanh các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương mới ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

 

Bài và ảnh: Phòng CTXH

 

Liên hệ nhanh