Hướng dẫn xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Liên hệ nhanh