Kế hoạch: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII)

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

 

Lưu ý: 

Mỗi cá nhân phải viết tay trên một mặt giấy A4, tối thiểu 7-10 trang. Hạn nộp hạn cuối là ngày 10/10/2020 tại VPĐU  

Tài liệu đi kèm:CV 01/KH-ĐUK

Liên hệ nhanh