Tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2019

Ngày 11 và 12/11/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tnanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn định kỳ về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động trong Bệnh viện.

 

 

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có BsCKII Tô Hoài Phương – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên và các học viên là cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện. Khóa tập huấn được chia thành 03 lớp dưới sự hướng dẫn của các đồng chí Giảng viên đến từ Phòng Sức khỏe lao động – Phòng chống thương tích, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.


Tại các buổi tập tuấn, các đồng chí Giảng viên đã giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động; nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của an toàn vệ sinh viên; quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 


Bên cạnh đó, các Giảng viên còn hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và cập nhật những kiến thức liên quan đến bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên y tế và biện pháp dự phòng; đồng thời lồng ghép những ví dụ thực tiễn về thực trạng an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở y tế. 

 

Thông qua khóa tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, ứng dụng vào phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho mỗi cán bộ, nhân viên y tế. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học an toàn, vệ sinh lao động.

 

Bài và ảnh: Phòng kế hoạch tổng hợp

 

Liên hệ nhanh