Tập huấn triển khai Quyết định 1921/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 về việc ban hành hướng dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám chữa bệnh


Dữ liệu về nguyên nhân tử vong có vai trò quan trọng trong việc xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên, xây dựng chính sách y tế và dân số quốc gia, đánh giá hiệu quả các chương trình can thiệp y tế và cải thiện chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh. Để có số liệu thống kê nguyên nhân tử vong đối với các trường hợp tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh; Ngày 12 tháng 7 năm 2022, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Quyết định 1921/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 hướng dẫn chi tiết hơn về cách ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong và Phiếu tóm tắt thông tin người bệnh nặng xin về.

Với mục tiêu kịp thời triển khai các hướng dẫn của Bộ Y tế về ghi chép thông tin các trường hợp bệnh nhân nặng xin về và bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện, chiều ngày 04 tháng 8 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn huấn triển khai Quyết định 1921/QĐ-BYT về ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong. Tham dự buổi tập huấn có Ban Giám đốc Bệnh viện, Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm và hơn 100 Bác sĩ và Điều dưỡng trong Bệnh viện.

 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn


Tại buổi tập huấn, DsCKI Vũ Kiên Trung – Phó Trường phòng KHTH đã hướng dẫn các Khoa, Phòng, Trung tâm cách ghi chép Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, Phiếu tóm tắt thông tin người bệnh nặng xin về; một số lưu ý trong cấp, cấp lại Giấy báo tử; các quy định về kiểm điểm tử vong tại Bệnh viện và thống kê tử vong.

 

 

DsCKI Vũ Kiên Trung – Phó trưởng phòng KHTH trình bày hướng dẫn ghi chép Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong và quy định về kiểm điểm tử vong


Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các Bác sĩ, Điều dưỡng tham dự đã sôi nổi thảo luận về vướng mắc liên quan đến việc phi ghép Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, tóm tắt thông tin người bệnh nặng xin về; việc cập nhật dữ liệu và triển khai các biểu mẫu sổ sách liên quan đến cấp Giấy bảo tử, thống kê tử vong khi Bệnh viện đã đồng bộ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử…


Phát biểu kết luận tại buổi tập huấn, BsCKII Lê Văn Sỹ – Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các Khoa, Phòng, Trung tâm tăng cường đào tào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là các kỹ năng về cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản và nâng cao, kỹ thuật hồi sinh tim phổi…để kịp thời cấp cứu và điều trị tích cực các ca bệnh nặng, nguy kịch đe dọa tử vong đến Bệnh viện. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các Bác sĩ, Điều dưỡng tham gia hoạt động hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh viện phải nghiêm túc triển khai và tuân thủ các nội dung về ghi chép nguyên nhân tử vong, kiểm điểm tử vong theo quy định của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Bệnh viện, kịp thời báo cáo thống kê tử vong tại Bệnh viện về Sở Y tế và Bộ Y tế để có số liệu cho việc lập kế hoạch và hoạch định chính sách y tế trong tỉnh và trên cả nước.


Bài và ảnh: Phòng CTXH

 

(Tài liệu tập huấn xin vui lòng tải xuống từ File đính kèm)

Tài liệu đi kèm:Tài liệu tập huấn

Liên hệ nhanh