Thành lập Tổ triển khai nghiên cứu chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát COVID-19

Sở Y tế vừa ban hành quyết định thành lập Tổ triển khai nghiên cứu chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát COVID-19.

 


 

Tổ gồm 8 Thành viên, do ông Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa làm Tổ phó. Tổ có nhiệm vụ (sau khi được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Y tế): Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ đầu mối và các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai và quản lý Chương trình tại tỉnh Thanh Hóa; quản lý thuốc nghiên cứu và quản lý bệnh nhân tham gia Chương trình. Phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Y tế.

 

Tô Hà
Baothanhhoa.vn

Liên hệ nhanh