Thông báo của BCH Công đoàn Bệnh viện về việc tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm

Tài liệu đi kèm:Cv 85 CĐBV

Liên hệ nhanh