Thông báo: v/v chào giá mua sắm vật tư trang thiết bị; kiểm định và hiệu chuẩn các trang thiết bị y tế khoa Hóa sinh, Vi sinh, Dược, TTHH&TM làm ISO15189

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Tài liệu đi kèm:CV 1509/CV-BVĐKT

Liên hệ nhanh