Thông báo: v/v mời chào giá mua sắm bộ dao đảo rác cho hệ thống máy xử lý chất thải lây nhiễm Sterilwave 440

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Tài liệu đi kèm:CN 1821/CV-BVĐKT

Liên hệ nhanh