Thông báo về việc Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Tài liệu đi kèm:Thi tìm hiểu bầu cử

Liên hệ nhanh