Thông báo về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2020

File đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển


Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Tài liệu đi kèm:Tuyển dụng 2020

Liên hệ nhanh