Tổng hợp kết quả bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng và đánh giá phân loại viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Tài liệu đi kèm:Thi đua khen thưởng 2019

Liên hệ nhanh