Tuyên truyền tháng công nhân và vệ sinh An toàn lao động năm 2021

Tháng công nhân và vệ sinh an toàn lao động năm 2021 được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.


Hưởng ứng phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Tỉnh và Công đoàn Ngành Y tế, công đoàn Bệnh viện Đa khoa Tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện làm việc của đơn vị; thu hút được sự tham gia, phối hợp của toàn thể CBVC – NLĐ trong  Bệnh viện; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động.


Nội dung về tuyên truyền Tháng công nhân và vệ sinh an toàn lao động năm 2021 chi tiết xem tại file đính kèm: “TUYÊN TRUYỀN THÁNG CÔNG NHÂN

 

Tài liệu đi kèm:Tuyên truyền tháng công nhân

Liên hệ nhanh