UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành Phương án cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp thuộc diện F1 để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng áp dụng là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (sau đây gọi là F1); người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; các trường hợp F1 được đánh giá nguy cơ thấp; đối tượng F1 tại các gia đình trong khu vực phong tỏa; người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; cả nhà là F1; những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm Realtime – PCR vào ngày cách ly thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.


 

 

Thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú là 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.


Phạm vi áp dụng thực hiện trên địa bàn TP Thanh Hóa.


Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: là nhà ở riêng lẻ tại khu dân cư, nếu có người ở cùng nhà với F1 thì phải có phòng riêng đáp ứng yêu cầu cách ly. Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”; có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ.

Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sinh hoạt, vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch…

 

 

Tô Hà
Baothanhhoa.vn

Liên hệ nhanh