Khuyến khích thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10-12-2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 187/20 2 1/NQ-HĐND về ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022- 2025.

 

 


(Ảnh minh họa)

 

Điều kiện chung áp dụng chính sách là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện thu hút còn số lượng người y làm việc và vị trí việc làm, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với trình độ của đối tượng thu hút.


Đối tượng thu hút có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức dự tuyển, thuộc phạm vi và đối tượng thu hút có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.


Đối tượng thu hút có cam kết thời gian công tác là 10 năm đối với bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, bác sĩ nội trú, thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II; 5 năm đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và phải chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền và đơn vị quản lý trực tiếp.


Trong đó, đối tượng không áp dụng chính sách thu hút là bác sĩ đã được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trước khi chính sách này có hiệu lực thi hành. Bác sĩ tốt nghiệp hệ cử tuyển, chuyên tu, đào tạo liên thông, đào tạo theo địa chỉ sử dụng và các trường hợp hưởng chế độ đào tạo từ nguồn ngân sách của tỉnh; bác sĩ đã được hưởng chính sách theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.


Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao: Đối tượng thu hút là bác sĩ được phong học hàm Giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ có học vị tiến sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp II; bác sĩ nội trú; thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc tại các trường: Đại học Y Hà Nội; Học viện Quân Y; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Y Dược Thái Bình; Đại học Y Dược Thái Nguyên; Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Huế.


Điều kiện thu hút ngoài các điều kiện được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, các đối tượng thu hút phải bảo đảm các điều kiện đó là: Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thu hút quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này còn đủ 5 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối tượng thu hút quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này còn đủ 10 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành. Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Phụ sản; Bệnh viện Nhi chỉ thực hiện thu hút đối với đối tượng bác sĩ được phong học hàm: Giáo sư, phó giáo sư; bác sĩ có học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II; bác sĩ nội trú.


Mức hỗ trợ một lần đó là: Bác sĩ có học hàm giáo sư là 1.300 triệu đồng; bác sĩ có học hàm phó giáo sư 800 triệu đồng; bác sĩ có học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II 400 triệu đồng; bác sĩ nội trú 300 triệu đồng; Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I 200 triệu đồng; bác sĩ tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi 180 triệu đồng. Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1 tháng lương cơ sở/người/tháng trong 24 tháng.


Đối với chính sách thu hút bác sĩ: Đối tượng thu hút: Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp tại các trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Huế.


Điều kiện thu hút ngoài các điều kiện được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, các đối tượng thu hút phải bảo đảm các điều kiện đó là: Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết này về công tác tại: Bệnh viện Tâm thần; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Y khoa, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện; Trung tâm Y tế tuyến huyện; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (không bao gồm Bệnh viện đa khoa Trung tâm y tế, Trạm Y tế xã, phường thuộc trung tâm y tế TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Đối tượng thu hút quy định tại khoản 1 Điều này có đủ 10 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành. Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực đồng bằng, ven biển chỉ thu hút bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp loại khá trở lên.


Mức hỗ trợ một lần đối với bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trung tâm Pháp Y, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện Phối, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Trung tâm Y tế tuyến huyện đồng bằng, ven biển là 200 triệu đồng; bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trung tâm y tế tuyến huyện khu vực miền núi 250 triệu đồng.


Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn cheo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 gồm: Trạm Y tế xã, thị trấn khu vực III là 450 triệu đồng; trạm Y tế xã, thị trấn khu vực II 400 triệu đồng; Trạm Y tế xã, thị trấn khu vực I 350 triệu đồng; Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn còn lại 300 triệu đồng.


Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1 tháng lương cơ sờ/người/tháng trong 24 tháng.


Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đó là: Ngân sách tỉnh đảm bảo 70% kinh phí hỗ trợ một lần, đơn vị có đối tượng thu hút đảm bảo 30% kinh phí hỗ trợ một lần và 100% kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với bác sĩ thu hút về Bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực đồng bằng, ven biển, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện tuyến tỉnh (không bao gồm Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phối, Bệnh viện Phục hồi chức năng).


Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí hỗ trợ một lần; đơn vị có đối tượng thu hút đảm bảo 100% kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với bác sĩ thu hút về Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phối, Bệnh viện Phục hồi chức năng. Ngân sách tinh đảm bảo 100% kinh phí hỗ trợ một lần và 100% kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với bác sĩ thu hút về Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Bệnh viện tuyến huyện khu vực miền núi, Trung tâm y tế tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

 

 

 

Quốc Hương
Baothanhhoa.vn

 

Liên hệ nhanh