Tăng cường hiệu quả sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 16708/UBND-VX ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường hiệu quả sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

 


1. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT những tháng cuối của năm 2021, hằng tháng nghiên cứu thông báo kết quả khám chữa bệnh BHYT do cơ quan BHXH tỉnh cung cấp để rà soát các chỉ tiêu, chỉ số, tìm các giải pháp hợp lý vẫn đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người bệnh phấn đấu điều chỉnh các chỉ số khám chữa bệnh tiệm cận với bình quân chung toàn quốc.

2. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT; chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo tuân thủ đúng quy định trong khám, chữa bệnh.

 

3. Xây dựng danh mục đấu thầu thuốc, vật tư y tế sát với thực tế sử dụng tại đơn vị, lựa chọn, cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư y tế đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của nguồn kinh phí khám, chữa bệnh; thực hiện mua sắm, sử dụng theo kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia.

 

4. Tổ chức phổ biến, tập huấn về chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế theo Nghị định 117/2020/NĐ- CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; nghiêm cấm việc lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh, để chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ BHYT.

 

5. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định; thực hiện chuyển dữ liệu chi phí khám chữa bệnh sau khi kết thúc đợt điều trị lên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

 

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

 

Keywords:

Bình luận của bạn