Kế hoạch tập huấn: đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại File đính kèm

Tài liệu đi kèm:KH 256-BV

Liên hệ nhanh